Ica-Reklam

|1/07, 2023

Ni som håller till på Värmdö kanske har sett att vi har reklam på ICA Maxi i Mölnvik!
Vid kassorna, så titta lite uppåt så ser ni mig och Helena.
Inte dåligt va!